Objave

Pušenje je glavni izbježivi čimbenik rizika za zdravlje!

Pušenje je glavni izbježivi čimbenik rizika za zdravlje!

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, duhan je odgovoran za smrt više od 8 milijuna ljudi godišnje. Više od 7 milijuna tih smrtnih slučajeva posljedica je izravne uporabe duhana, dok je oko 1.2 milijuna posljedica izloženost nepušača duhanskom dimu. Pušenje duhana izaziva ovisnost, oštećuje sve organske sustave u organizmu, povećava rizik za više od tridesetak bolesti. Izloženost duhanskom dimu ugrožava i zdravlje nepušača, a osobito šteti zdravlju djece.

Štetni učinci pušenja prvi put su dokazani 50-60-tih godina 20.stoljeća, kada je dokazana uzročna povezanost pušenja i karcinoma pluća, infarkta miokarda i KOPB (R. Doll, B. Hill, Surgeon General`s Report). „The British Doctors Study” koja je provođena od 1951. do 2001.godine , prva je studija koja je pokazala uzročnu povezanost pušenja i smrtnosti uzrokovane određenim bolestima. Tako je dokazana 3 puta veća ukupna smrtnost među liječnicima koji puše tijekom života u odnosu na nepušače, te prosječni gubitak očekivanog životnog vijeka 10 godina.

Kako pušenje oštećuje srce i krvne žile

U svijetu od KVB umire više ljudi nego od bilo kojeg drugog uzroka smrti, a u podlozi većine njih je ateroskleroza. Svake godine u svijetu umire oko 18,6 milijuna ljudi od bolesti srca i krvnih žila, što je oko 33% sveukupne smrtnosti. U Hrvatskoj su KVB također vodeći uzrok smrti i obolijevanja, s oko 23 000 umrlih osoba godišnje. Pušenje je snažan neovisan čimbenik rizika za obolijevanje i smrtnost kardiovaskularnih bolesti, povećava rizik smrti od kardiovaskularnih bolesti do tri puta. Rizik je značajno veći kod sadašnjih i bivših pušača, u usporedbi s onima koji nikada nisu pušili i onima koji su prestali pušiti, a raste  s povećanjem trajanja pušenja i s brojem popušenih cigareta dnevno. Pušenje i pasivna izloženost duhanskom dimu uzrok su oko 17% svih smrti od bolesti srca i krvnih žila u svijetu, što je oko 3 000 000 osoba.

Važno je naglasiti da je 80% smrti od srčanih bolesti i  moždanog udara moguće izbjeći ranim kontinuiranim intervencijama od obrazovanja i prevencije do dijagnoze i liječenja.

Pušenje je jedan od glavnih čimbenika rizika za nastanak bolesti srca i krvnih žila i to posebice koronarne bolesti srca (angina pektoris, srčani udar), moždanog udara, bolesti periferne cirkulacije ( osobito Buergerove bolesti) i aneurizme abdominalne aorte, ali i srčanog zatajenja, fibrilacije atrija .

Duhanski dim sadrži preko 7 000 različitih kemijskih sastojaka, od kojih neke posebno oštećuju srce i krvne žile. Najštetnije tvari iz duhanskog dima za krvožilni sustav su:

Nikotin koji stvara ovisnost, dovodi do povećanja frekvencije srca, stiskanja malih krvnih žila i povišenja krvnog tlaka.

Katran, s drugim sastojcima dovodi do upalnih promjena i oštećenja na unutarnjim stjenkama krvnih žila, povećava vjerojatnost zgrušavanja krvi i razvoj  ateroskleroze. Snižava HDL kolesterol, tzv. „dobar kolesterol“

Ugljični monoksid, pospješuje stvaranje ugrušaka u krvotoku, 200 puta brže se veže uz hemoglobin nego kisik,  pušača 10-15% hemoglobina može biti vezano s CO što značajno smanjuje opskrbu organizma kisikom,  a osobito je štetno za osobe sa srčanim bolestima. Ugljični monoksid povećava ipropusnost stijenki krvnih žila za kolesterol i doprinosi razvoju ateroskleroze, povećava količinu fibrinogena u krvotoku, povećavajući rizik od krvnih ugrušaka i tromboze, također  povećava agregaciju trombocita.

Noviji duhanski proizvodi

E-cigarete

Elektroničke ili e-cigarete su najčešći oblik i proizvod iz grupe sustava elektroničke dostave nikotina (engl. Electronic Nicotine Delivery Systems, ENDS). Elektronička dostava bez nikotina sustava (ENNDS), za razliku od ENDS, ne sadrže nikotin. Grijani duhanski proizvodi (HTP) nisu vrsta e cigareta, oni stvaraju  aerosol grijanjem duhana i treba ih se smatrati i regulirati kao duhanske proizvode. Dizajn ENDS-a brzo se mijenja, a proizvodi se stalno poboljšavaju kako bi zadovoljili zahtjevi potrošača. Zapravo, riječ 'e-cigareta' označava skupinu proizvoda koji značajno se razlikuju u pogledu oblika, mogućnosti i funkcionalnosti. Od njihove pojave na tržištu 2004. godine, popularnost e-cigareta je značajno  porasla širom svijeta, proširuje se njihovo tržište, koriste ih potrošači različite dobi, a nažalost posebno su popularne među mladima. Agresivne marketinške kampanje, kao i obmanjujuće tvrdnje od strane proizvođača, uvelike su pridonijeli uvjerenju da su e-cigarete bezopasne ili manje štetne od konvencionalnih cigareta. Stoga se e-cigarete općenito doživljavaju kao sigurnije, zdravije i manje štetne od tradicionalnih duhanskih cigareta. Osim toga, e-cigarete  često se koriste kao sredstvo za odvikavanje od pušenja i/ ili kao način da se zaobiđe kontrola duhana politike. Na kraju, novi proizvod privlačnog dizajna i raznolikih okusa posebno čine e-cigarete privlačne mladima.

e cigarete 2

Iako e-cigarete ne sadrže niti uključuju izgaranje duhana, ipak stvaraju otrovne tvari koje se obično nalaze u tradicionalnom dimu cigareta. Ti su sastojci općenito prisutni u nižoj razini i značajno variraju ovisno o uređaju i e-tekućini. Ovisnička odnosno sinergistička priroda ovih komponenti trenutno nije poznata.

Sastojci e-cigareta

E-tekućine

E-tekućine su obično mješavina propilen glikola, glicerina, nikotina i aroma). Propilen glikol i glicerin se smatraju sigurnima za oralnu konzumaciju, ali se mogu transformirati u štetne tvari kada su izloženi visokim temperaturama. Razni dodatci aroma doprinose raznolikosti u sastavu e-tekućine i aerosola a mogu čak sadržavati i štetne tvari koje nisu prisutne u tradicionalnim cigaretama. Dok se velika većina aroma smatra sigurnim za oralnu konzumaciju. Ali podaci o njihovoj sigurnosti pri udisanju su vrlo ograničeni. Za neke arome kao što su, cinamaldehidi, poznato je da su  otrovni pri udisanju.

e cigarete 3

Aerosol e-cigareta

Sastav aerosola ovisi o uređaju i e-tekućini. Komponente poput nikotina, karbonilnih spojeva, lebdeih čestica, metali, hlapljivi organski spojevi, nitrozamini specifični za duhan se rutinski otkrivaju u emisijama e-cigareta. Prisutnost ovih tvari mogla bi biti prijetnja zdravlju korisnika e-cigareta i osobama izloženim aerosolu.

e cigarete 4

Nikotin

Moderne e-cigarete mogu sadržavati koncentracije nikotina koje su usporedive s tradicionalnim cigaretama. Nikotin je izravno povezan s razvojem kardiovaskularnih bolesti i  odgovoran je za povećanje broja otkucaja srca, porast krvnog tlaka i vazokonstrikciju. Studije su također je pokazale da može izazvati upalu, disfunkciju endotela, angiogeneza, lipogeneza i aterosklerozu. Nikotin je naširoko poznat kao visoko adiktivna tvar  koja izaziva ovisnost. Nikotin također može utjecati na razvoj mozga i može biti posebno opasan za dojenčad, adolescenti i trudnice.

Karbonilni spojevi

Karbonilni spojevi poput acetaldehida, formaldehida i akroleina nastaju tijekom toplinske razgradnje propilena glikola i glicerina. Kardiovaskularni učinci ovih aldehida uključuju oksidacijski stres i upale promjene. Akrolein također inducira endotelnu disfunkciju, vaskularne ozljede, aktivaciju trombocita i aterosklerozu. Moderne e-cigarete mogu proizvesti slične razine karbonilnih spojeve poput onih koje proizvode tradicionalne duhanske cigarete.

Lebdeće čestice

Lebdeće čestice (PM2,5 i PM0,1 ) tvari su veličine < 2,5 μm i < 0,1 μm promjera, koje mogu dospjeti u opću cirkulaciju kroz pluća. Ove čestice povezane su s razvojem kardiovaskularnih bolesti i mogu se naći u količinama usporedivim s onima od konvencionalnih cigareta.. Izloženost PM2.5 može dovesti do razvoja hipertenzije, oksidativnog stresa, endotelne disfunkcije, ateroskleroze, aritmije, bolesti koronarnih arterije i infarkta miokarda. PM2.5 je također prisutan u aerosolu koji izdahnu pušači e-cigareta i mogli bi biti od posebnog značaja za javno zdravlje jer čak i niske razine izloženosti tim česticama kod pasivnog pušenja mogu nanijeti štetu za zdravlje.

Teški metali

Razne vrste i koncentracije metala otkrivene su u različitim studijama.  Zbog ovih razlike njihova uloga u razvoj kardiovaskularnih bolesti još uvijek se procjenjuje.

Pasivno pušenje

Korisnici e-cigareta izdišu aerosol koji sadrže nikotin i druge štetne sastojke. Postoje jaki dokazi koji  potvrđuju da e-cigarete mogu utjecati na kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru, te da nepušači udišu taj aerosol sa svim štetnim sastojcima.

Učinci e-cigareta na kardiovaskularni sustav

Mnoge su studije  potvrdile da su  e-cigarete povezane s povećanim rizikom od kardiovaskularnog pobola i smrtnosti. Korištenje e-cigareta je nepobitno u korelaciji s fiziološkim promjenama koje se obično opažaju kod pojedinaca koji razviju kardiovaskularne bolesti. To su:

 • Hemodinamske promjene: upotreba e-cigareta povezana je s povećanjem otkucaja srca i krvnog tlaka, kao i sa varijabilnosti otkucaja srca. Ovi se učinci mogu pripisati nikotinu, ne opažaju se kod ljudi koji koriste e-tekućine bez nikotina. Nadalje, dugotrajna uporaba e-cigareta može dovesti do trajnog povećanja broja otkucaja srca i povišenog krvni tlaka.
 • Vaskularne promjene: elektroničke cigarete povezuju se s upalom, oksidativnim stresom, endotelnom disfunkcijom, vaskularnim ozljedama, arterijskom krutošću i aterosklerozom. Dugoročno, e-cigarete također mogu dovesti do povišenih razina oksidativnog stresa.
 • Rizik od infarkta miokarda: e-cigarete su povezane s povećanim rizikom od infarkta miokarda i uobičajeno korisnici e-cigareta imaju 1,79 puta veću vjerojatnost razviti infarkt miokarda nego nepušači. Nasuprot tome, kronični pušači duhanskih cigareta imaju 2,72 puta veću vjerojatnost doživjeti infarkt miokarda nego nepušači.

Zaključak:

S obzirom na relativno nedavnu pojavu e-cigareta, dokazi o njenom utjecaju na razvoj mnogih bolesti, naročito malignih, neće biti dostupni još godinama ili čak desetljećima. Međutim, najnoviji podaci govore o tome da su ti proizvodi daleko od bezopasnih i proizvode štetne komponente aerosola koje se obično nalaze u tradicionalnom dimu cigarete. Dokazi koji se temelje na procjeni kemijskih spojeva u otopinama i aerosolu iz e-cigarete  ukazuju na potencijalnu citotoksičnost nekih otopina, što bi trebalo izazvati zabrinutost i oprez radi uporabe e-cigareta kod trudnica, te štetni utjecaj na kardiovaskularno zdravlje, no potrebno je više studija o njihovom dugoročnim učincima. Dosad je provedeno svega nekoliko ispitivanja učinkovitosti upotrebe e-cigareta u odvikavanju od pušenja, koja ne dopuštaju stvaranje zaključaka. Rezultati dva do sada provedena randomizirana ispitivanja su pokazala nisku učinkovitost korištenja elektroničkih cigareta u odvikavanju od pušenja pa se čini vjerojatnijim da će nekim pušačima upotreba e-cigareta pomoći u prelasku s konvencionalnih cigareta, dok će ih značajan broj dvojnom upotrebom smanjiti broj popušenih konvencionalnih cigareta, ali ne i potpuno prestati pušiti. S obzirom na nedostatak i nisku kvalitetu znanstvenih dokaza, ne može se utvrditi mogu li e-cigarete većini pušača pomoći da prestanu pušiti ili će ih u tome spriječiti. Regulacija elektroničkih cigareta je od najveće važnosti na koju se treba usredotočiti štiteći i korisnike i pasivne pušače. Konačno, budući zakon o elektroničkim cigaretama trebao bi ojačati postojeće zakoni o kontroli duhana.

Preporuke Svjetske kardiološke federacije za e-cigareteWHF E cigarettes Policy Brief

 • preporuke u području istraživanja učinka elektroničkih cigareta na kardiovaskularno zdravlje
  1. Provoditi više istraživanja o dugoročnim posljedicama elektroničkih cigareta na kardiovaskularno zdravlje
  2. Medicinski i znanstveni časopisi bi trebali prestati s objavljivanjem i izlaganjem na kongresima znanstvenih istraživanja koja financira duhanska industrija
 • preporuke u području sprečavanja korištenja elektroničkih cigareta od strane nepušača i mladih
  1. Zabraniti prodaju i distribuciju elektroničkih cigareta maloljetnicima/maloljetnicama
  2. Zabraniti sredstva za poboljšanje okusa
  3. Zabraniti online prodaju elektroničkih cigareta
  4. Zahtijevati označavanje i stavljanje upozorenja o zdravstvenim posljedicama na pakiranja elektroničkih cigareta
  5. Primijeniti trošarinu na elektroničke cigarete
  6. Obrazovati nastavnike i roditelje
 • preporuke u području zaštite opće populacije od izloženosti pasivnom pušenju elektroničkih cigareta
  1. Zabraniti korištenje elektroničkih cigareta na mjestima gdje je zabranjeno pušenje
 • preporuke u području adresiranja agresivnih marketinških strategija i zavaravajućih tvrdnji o elektroničkim cigaretama
  1. Zabraniti marketing, oglašavanje i iznošenje zavaravajućih tvrdnji koje se tiču elektroničkih cigareta i njihove uporabe
  2. Nastaviti s nadgledanjem marketinga, oglašavanja i zavaravajućih tvrdnji koje se tiču elektroničkih cigareta

 

Pripremile:
Prim. Verica Kralj, dr.med.
Ivana Portolan Pajić, dr.med.

Literatura:

 1. World Health Organization (WHO). Factsheet: Cardiovascular Diseases. June 2021.
 2. Bianco E, Skipalskyi A, Goma F, Odeh H, Hasegawa K, Al-Zawawi M, Stoklosa M, Dalmau R, Dorotheo EU, et al. E-Cigarettes: A New Threat to Cardiovascular Health – A World Heart Federation Policy Global Heart. Oct 2021; 16(1): 72. DOI: https://doi.org/10.5334/gh.1076
 3. Action on Smoking and Health (ASH). Smoking, the heart and circulation. 2021
 4. Roth GA, Mensah GA, Johnson CO, Addolorato G, Ammirati E, Baddour LM, et al. Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990–2019. J Am Coll Cardiol. 2020 Dec;76(25):2982–3021.
 5. Burns DM. Epidemiology of smoking-induced cardiovascular disease. Prog Cardiovasc Dis. 2003 Jul-Aug;46(1):11-29. doi: 10.1016/s0033-0620(03)00079-3. PMID: 12920698.

Povezani članci