O nama

Zaklada Hrvatska kuća srca

Image

Zaklada je osnovana sa svrhom pomaganja u liječenju oboljelih od kardiovaskularnih bolesti, promicanja prevencije kardiovaskularnog zdravlja i napretka kardiologije, informiranja i educiranja građana o sprječivosti kardiovaskularnih bolesti i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika; radi trajne skrbi za napredak kardiološke znanosti i struke u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj, te radi podrške educiranju i koordinaciji liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca, kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave kardiovaskularnom medicinom.

Osnivanje

Zaklada Hrvatska kuća srca osnovana je u Zagrebu 2008. godine Ugovorom između Grada Zagreba i Hrvatskog kardiološkog društva.

Sjedište Zaklade »Hrvatska kuća srca« je u Zagrebu, Ilica 5/II (prolaz Oktogon).

Zaklada je započela s javnim djelovanjem 17. travnja 2012.

Image
Image

Osnovni ciljevi Zaklade

 • dobrovoljno financijsko i materijalno pomaganje u liječenju oboljelih od kardiovaskularnih bolesti,
 • promicanje prevencije kardiovaskularnog zdravlja i napretka kardiologije
 • informiranje i educiranje građana o sprječivosti kardiovaskularnih bolesti i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika
 • podrška educiranju i koordinacija liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca, kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave kardiovaskularnom medicinom.

Upravna tijela

Upravitelj Zaklade

Akademik Davor Miličić

Image

Upravni odbor

Predsjednica Upravnog odbora
 • Lidija Hrastić Novak, dr. med.
Članice/članovi Upravnog odbora
 • Prof.dr.sc. Jozica Šikić,dr.med.
 • Alma Almira Kunst, dipl. politolog
 • Ivana Portolan Pajić, dr. med.
 • prim. Verica Kralj, dr.med.
 • Prof. dr. sc. Goran Krstačić, dr. med.
 • Ana Ljubas, mag. sestrinstva
 • Ivana Đerek Dubravčić, dr.med.
 • Ivana Rončević, dipl.sanit.ing.

Financiranje

Zaklada će se financirati
 • sredstvima osnivača
 • novčanim donacijama fizičkih i pravnih osoba (darovi, pokroviteljstva i sl.)
 • organiziranjem određenih aktivnosti (dobrotvorne priredbe, prigodne lutrije, izrada i prodaja prigodnih tiskovina, amblema značaka i sl.)
 • doniranjem pokretne ili nepokretne imovine
 • iz drugih izvora

Podržite nas

Pristupanje Zakladi

Zakladi mogu pristupiti, kao članovi podupiratelji, domaće ili strane fizičke i pravne osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene Statutom i drugim aktima Zaklade.

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje pridonositi i do 31. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

 • pravne osobe najmanje 5.000,00 (pet tisuća) kuna;
 • fizičke osobe najmanje 500,00 (petsto) kuna;
 • klubovi, društva, udruge građana, sindikalne i poslovne udruge iznos od najmanje 1.000,00 (tisuću) kuna.