Novosti

Stabilna koronarna bolest u kliničkoj praksi

Tema radionice je pristup dijagnostici i liječenju bolesnika sa stabilnom koronarnom bolešću u svakodnevnoj praksi, a želja nam je u interaktivnoj diskusiji rasvijetliti vodeće probleme u navedenom kliničkom segmentu - stoga je upravo i najveći dio Radionice zamišljen kao interaktivni razgovor uz prikaze slučajeva iz svakodnevne prakse.

PROGRAM

UVOD (18.00 - 18.05) /H. Jurin/

Zašto pričati o koronarnoj bolesti?

-

ŠTO KAŽU SMJERNICE (18.05 - 18.40) /I. Jurin, J. Čatić/

Dijagnostika stabilne koronarne bolesti

Farmakološko liječenje i revaskularizacija

-

STANKA (18.40-19.00)

-

PRIKAZI SLUČAJEVA IZ KLINIČKE PRAKSE (19.00 - 19.55)

/D. Gulin, I. Planinc, T. Bodrožić-Džakić Poljak/

Moderatori : Ž. Baričević, K. Golubić, H. Jurin

-

ZAVRŠNA RIJEČ (19.55 - 20.00) /H. Jurin/

Please publish modules in offcanvas position.