162 stube

162STUBE

Cestovna utrka 162 stube je tradicionalna utrka Medicinskog fakulteta u organizaciji Sportske udruge studenata medicine, SportMEF-a i Studentskog zbora. Utrka se održava radi promocije zdravlja i sporta kao prevencije kardiovaskularnih, ali i drugih bolesti i iniciranja kretanja kao jednog od osnovnih čimbenika zdravlja.

162STUBE org

Općenito o utrci

Općenito o utrci

Cestovna utrka 162 stube je tradicionalna utrka Medicinskog fakulteta u organ ...

Osvrt na 162 stube

Osvrt na 162 stube

Osmo izdanje cestovne utrke 162 stube održano je u subotu, 22. veljače 2014 ...

Cestovna utrka 162 stube 2014.

Cestovna utrka 162 stube 2014.

U organizaciji Zaklade Hrvatska kuća srca i Sport Mef-a (sportske studentske ...